Affald

Den aktuelle oversigt over afhentning af affald kan ses på kommunens hjemmeside. For at komme ind på hjemmesiden, skal du følge dette link og søge på dit ejendomsnummer. Du kan finde dit ejendomsnummer i BBR-meddelelsen (brug evt. www.ois.dk til at finde dit ejendomsnummer.)

screendump

Haveaffaldsbeholdere kan bestilles hos kommunen (dvs. ikke gennem bestyrelsen).

Husk at stille haveaffald og storskrald så tæt på hækken som muligt, så skraldebilen kan komme forbi og skraldefolkene kan komme ud af bilen.

Ved spørgsmål skal du kontakte kommunen eller dukke op til et bestyrelsesmøde den 1. torsdag i hver måned kl. 19.00.