Dokumenter

Offentlige dokumenter

 • Brev fra kommunen om kloakker og dispensationer (link)
 • Kommunens lokalplan for HF Engvang (link)

Regnskaber og referater fra generalforsamlinger

 • Findes på selvstændig side (link)

Foreningens vedtægter og ordensregler

 • Vedtægter og ordensregler (link)
 • Vedtægter og ordensregler i Word-format (link).
  Bemærk, at ved evt. uoverensstemmelse mellem de to dokumenter, er det pdf-versionen, der er gældende.
 • Oversigt over beslutninger fra generalforsamlinger (link)

Salg af hus

 • Procedure ved salg af hus (link)
 • Blanket “Andels- og medlemsoverdragelse” (link)
 • Blanket “Erklæring i forbindelse med optagelse som medlem af HF Engvang” (link)
 • Tjekliste, der udfyldes af bestyrelsen (link)

Byggeri

 • Fuldmagt fra bestyrelsen til ansøgning om byggearbejde (link)
  • Fuldmagten skal udfyldes af ansøger og herefter underskrives af bestyrelsen til enten et bestyrelsesmøde eller via en onlineservice som fx HelloSign.
 • Ordensregler ved byggeri (link)

Øvrige dokumenter