Generalforsamlinger

Forslag til generalforsamlingen

Bemærk deadlines d. 15. februar og 15. august jf. vedtægterne §7 stk. 03:

Forslag, klager og andre sager, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde henholdsvis senest den 15. februar og 15. august, således at det kan fremgå af indkaldelsen, hvad der vil blive behandlet på generalforsamlingen.

Indkaldelser, regnskaber og referater

Bemærk at der ikke kan stemmes ved fuldmagt til generalforsamlingen, jf. svar fra SGF’s advokat.