Generalforsamlinger

Forslag til generalforsamlingen

Bemærk deadlines d. 15. februar og 15. august jf. vedtægterne §7 stk. 03:

Forslag, klager og andre sager, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde henholdsvis senest den 15. februar og 15. august, således at det kan fremgå af indkaldelsen, hvad der vil blive behandlet på generalforsamlingen.

Indkaldelser, regnskaber og referater